Poznaj Nas

Nasz klaster działa w 3 strategicznych kierunkach, związanych z IT.
Poznaj je, i sam zdecyduj, w którym kierunku chcesz rozwijać swój biznes razem z nami.

Koordynatorem Klastra jest firma Sekwencja Sp. z o.o., która zajmuje się wyszukiwaniem projektów, przy których członkowie Klastra mogą wykazać się niezbędnymi kompetencjami.

Zawiązuje zespoły zadaniowe, koordynuje przygotowywanie ofert oraz uczestniczy w zarządzaniu projektami realizowanymi przez członków Klastra.

Oferta

IT Security

IT Systems

W ramach tej ścieżki skupiamy firmy zajmujące się prowadzeniem prac badawczo- rozwojowych w zakresie innowacji, analizą i projektowaniem systemów, wdrażaniem ich, ale i firmy testujące powstałe rozwiązania oraz zajmujące się ich sprzedażą i późniejszym ich serwisem. Poszukujemy partnerów posiadających doświadczenie na każdym z tych etapów.

IT Security

Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo w systemach IT, dlatego jako drugą ścieżkę strategiczną naszego klastra, wybraliśmy ochronę danych w przedsiębiorstwie.

Szczególną uwagę zwracamy na dane wrażliwe w przedsiębiorstwie i wskazujemy rozwiązanie służące ich ochronie, zabezpieczeniu przed wyciekiem i kradzieżą.

Szukamy podmiotów chętnych do współpracy w zakresie bezpieczeństwa IT, chcących wymieniać doświadczenia w ramach stosowanych tzw. dobrych praktyk.

IT Security
IT Health

IT Health

W ramach tej ścieżki strategicznej swoja uwagę skupiamy na działaniach z zakresu E-zdrowia i telemedycyny, przy wykorzystaniu najnowszych trendów i innowacyjności w zakresie IT.

Prowadzimy działania badawczo- rozwojowe w zakresie opracowania technologii i algorytmów do odczytywania i interpretacji pomiarów medycznych.

Poszukujemy firm zajmujących się produkcją i sprzedażą urządzeń pomiarowych, w tym sensorów mierzących parametry medyczne, ale także do współpracy przy tym projekcie zapraszamy firmy informatyczne, zajmujące się tworzeniem algorytmów i oprogramowania do aplikacji mobilnych.

Kontakt

00-697 Warszawa
Al. Jerozolimskie 51/9
tel. (+48) 22 1735006
fax. (+48) 22 1735106
email: info@klaster.info

Formularz kontaktowy